Projekty
20. marca 2024

Rekonštrukcia strechy na rodinnom dome v Bratislave

Výmena starej strešnej krytiny a strešných okien
Projekty
20. marca 2024

Výstavba rodinných domov v Alekšinciach

Od osadenia konštrukcie krovu až po finálnu strešnú krytinu
Projekty
20. marca 2024

Developerský projekt v Modre

Pokládka zelenej strechy na developerskom projekte Malé Hliny v Modre
Projekty
22. februára 2024

Administratívna budova v Malackách

Kombinácia fotovoltaiky a zelenej strechy
Projekty
22. februára 2024

Technická budova v Malackách

Kompletný strešný plášť aj s pokládkou zelenej strechy