Intenzívna zelená strecha

funguje ako Vaša záhrada, môžete ju plnohodnotne využívať a tráviť na nej čas. Tento typ strechy sa využíva v prípade, že je strecha spojená s terénom alebo je súčasne terasou. Vzhľadom k výške substrátu a zloženiu substrátu je možné na intenzívnej streche pestovať väčšinu druhov rastlín, kríkov a stromov, najčastejšie však býva pokrytá trávnikovým kobercom.

Pri intenzívnej zelenej streche treba počítať s výškou substrátu od 15 cm a viac, podľa potrieb vegetácie. Vegetačná vrstva má tým pádom väčšiu retenčnú schopnosť vody a vďaka tomu aj veľkú hmotnosť, preto je pri jej navrhovaní treba počítať už v projekte. Intenzívna zelená strecha síce vyžaduje pravidelnú údržbu, ale v kombinácii s dlažbou alebo drevenou terasou je pridanou hodnotou každej stavby.

Architektonický prvok

Intenzívna zelená strecha účelne využíva priestor strechy a tak dodáva celej budove nový život. V rámci nekonečných možností jej úprav sa stáva ďalším priestorom pre život. Môže byť využívaná ako strešná záhrada, park, miesto na stretávanie sa s ľuďmi alebo oddych medzi prácou. Obyvateľom môže slúžiť ako záhrada na pestovanie ovocia, zeleniny a čerstvých byliniek.

Retenčná schopnosť

Vďaka hrúbke substrátu môže intenzívna strecha absorbovať väčšinu vody počas prívalových dažďov, ktorá by inak zaťažovala kanalizáciu. Voda je ďalej využívaná k rastu stromov a rastlín a zároveň sa prirodzene odparuje späť do ovzdušia. Pre tento dôvod býva často navrhovaná v husto zastavaných častiach mesta.

Prírodná hodnota

Zeleň produkuje väčšie množstvo kyslíka a vytvára príjemnú klímu, vrstva substrátu zase uvoľňuje vlhkosť do ovzdušia a tak uľahčuje dýchanie a samotná zeleň priťahuje množstvo živočíchov.