Šikmá strecha

Šikmá strecha je najbežnejším riešením zastrešenia obytných domov, má sklon od 10 do približne 45 stupňov. Šikmá strecha oproti plochej umožňuje viacero tvarových variácií. Medzi najpoužívanejšie typy patria sedlové, pultové, valbové, manzardové alebo stanové strechy tzv. ihlanové.  Skladba strešného plášťa priamo súvisí s funkčným riešením domu. Ak má dom obytné podkrovie, je potrebné urobiť kompletný strešný plášť so zateplením. Jeho najvrchnejšia vrstva je krytina na latách alebo debnení, ktorá chráni vrstvy strešného plášťa pred pôsobením poveternostných vplyvov, nasleduje poistná hydroizolácia, ktorá bezpečne odvádza vodu mimo strešnej roviny a zároveň ako difúzna fólia umožňuje prestup vodnej pary z tepelnej izolácie do priestoru pod krytinou. Ďalšou vrstvou je tepelná izolácia vytvárajúca príjemné teplotné podmienky v podkroví bez nežiaducich únikov tepla, a nakoniec parozábrana – fólia, ktorá prepúšťa len také množstvo vodných pár, ktoré možno zo strešnej konštrukcie odvetrať. Strešný systém z vnútornej strany uzatvára podhľadová konštrukcia. Ak sa rozhodnete pre dom s neobývaným podkrovím skladba strešného plášťa je oslobodená od tepelnej izolácie, ktorá sa presúva zo strechy do stropu prízemia, ako aj od parozábrany a sadrokartónového podhľadu. Váhu všetkých týchto vrstiev nesie krov, nosná konštrukcia šikmej strechy.

Dlhá životnosť

Relatívna bezúdržbovosť

Obrovský výber strešných krytín

Poskytuje možnosť využitia podkrovia na bývanie

Z hľadiska zakomponovania do prostredia je univerzálnejšia.