Šikmá zelená strecha

Nie všetci preferujú dnes moderný štýl plochej strechy, ale naopak dávajú prednosť šikmej streche. Aj zo šikmej streche je možné spraviť zelenú extenzívnu a nepochôdznu strechu. Spravidla sa jedná o extenzívnu a nepochôdznu zelenú strechu kvôli sťaženej údržbe a hlavne sklonu strechy. Konštrukčne ide o zložitejšie riešenie, keďže treba počítať s menšou vodoakumulačnou schopnosťou šikmej strechy a zrýchlenému odtoku vody v sklone. V takomto prípade je substrát zaistený systémom proti zosuvu.

Pokiaľ sa jedná  o strechu so sklonom od 5°-15° nie je potrebný  zádržný systém. Ak je sklon strechy od 15°- 45° je potrebný systém proti zosuvu.

Riešenie šikmej zelenej strechy preto vždy vyžaduje architektonický návrh a statický výpočet.