Extenzívna zelená strecha

patrí medzi najčastejšie varianty zelenej strechy.

Je takmer sebestačná a vďaka odolnej suchomilnej vegetácii na tenkej vrstve substrátu (do 15 cm ) sa udržuje takmer sama. Napomáhajú tomu prirodzené procesy v podloží, ktoré dodávajú rastlinám postačujúce množstvo živín potrebných pre ich vegetáciu. Vďaka nízkej hrúbke vegetačných vrstiev dosahuje extenzívna strecha, aj v prípade nasiaknutia vodou hmotnosť, ktorá je vyhovujúca pre prístrešky, záhradné domčeky, drevostavby a konštrukcie s obmedzenou nosnosťou. Tento typ striech je zvlášť využívaný pri kancelárskych stavbách, priemyselných budovách a rodinných domoch.

Nízka údržba

Po vysadení rastlín je údržba strechy minimálna, odporúča sa starostlivosť 1-2 krát do roka. Údržba spočíva v aplikácii vhodných hnojív dvakrát za rok a závlahe v období vysokých teplôt a zníženého úhrnu zrážok, a v neposlednom rade vyčistenie strešných odtokov. Naša spoločnosť ponúka pravidelný servis, vďaka čomu sa pre Vás extenzívna zelená strecha stane úplne bezúdržbovou.

Odolná vegetácia

Rastliny vhodné pre extenzívne strechy pozostávajú z viacerých druhov rozchodníkov, ktoré  sú osobité svojou odolnosťou a znesú aj extrémne podmienky počasia ako je striedanie teplôt, sucha a mrazu, daždivé obdobie a majú veľkú schopnosť regenerácie.

Nízka hmotnosť

Pri extenzívnych zelených strechách sa používa 8-10 cm strešného substrátu a pri plnom nasiaknutí vodou je celková záťaž strechy do 120 kg/m², vďaka čomu je možné ju okrem budov položiť aj na konštrukcie s menšou nosnosťou.