Strešná záhrada

je formou intenzívnej zelenej strechy, ktorá je jej najnáročnejšou obdobou, ale zase vyniká svojou atraktívnosťou. Môže mať formu okrasnej záhrady so stromami, kríkmi, kvetmi a oddychovou zónou s vydláždenou plochou, lavičkami, altánkami, dokonca aj jazierkom. Taktiež môže byť využitá ako produktívna záhrada, na ktorej je možné pestovať zeleninu a ovocie.

V dnešnej dobe býva strešná záhrada navrhnutá hlavne v administratívnych a nákupných centrách, ale čoraz častejšie ju developeri navrhujú aj pri bytových budovách.

Strešná záhrada vyžaduje pravidelnú údržbu, preto je s tým potrebné rátať už pri samotnom návrhu. Najideálnejším riešením je automatický zavlažovací systém, ktorý sa postará o závlahu celej záhrady. Počas roka je tiež potrebné sa pravidelne o záhradu starať vo forme kosenia, hnojenia, strihania, hrabaním lístia a podobne. Pokiaľ je strešná záhrada správne navrhnutá tak užívateľom poskytne mimoriadne možnosti jej využitia.