Kompletný strešný plášť aj s pokládkou zelenej strechy