Výhody zelenej strechy

Zelená strecha má mnoho výhod na ekonomickej, ekologickej a sociálnej úrovni. Zelená strecha zaisťuje tlmenie dažďovej vody, čistí vzduch, znižuje teplotu okolia, reguluje vnútornú teplotu, šetrí energiu a podporuje biodiverzitu v meste. Zelené strechy sú súčasťou klimaticky odolnej konštrukcie. Navyše, ľudia sú šťastnejší v zelenom prostredí. Nižšie vysvetlíme výhody jeden po druhom.

1. zadržiavanie vody

Zelená strecha absorbuje dažďovú vodu pomocou tlmenia vody v rastlinách, substráte a drenážnej vrstve. To oneskoruje vypúšťanie dažďovej vody do kanalizačného systému, čistí dažďovú vodu a voda sa tiež odparuje cez rastliny. Všetko toto pomáha stabilizovať hladinu podzemnej vody, znižuje zaťaženie odpadových vôd a znižuje riziko povodní.

2. tepelný komfort

Rastliny absorbujé slnečné svetlo, z toho 50% sa absorbuje a 30% sa odráža. Zelená strecha tak pomáha vytvárať chladnejšie a príjemnejšie podnebie. Zelená strecha v dome udržiava stály tepelný komfort a kancelárskych budovách znižuje nároky na klimatizáciu. Zelené strechy majú mimoriadne pozitívny vplyv na klímu v bezprostrednej blízkosti vašej budovy a na teplotu v meste. Celkovo to znamená zníženie teploty v meste o 3 °C.

3. zníženie nákladov na kúrenie a chladenie

Zelená strecha znižuje množstvo tepla vstupujúceho do budovy, a tým sa znižujú náklady na energiu (vykurovanie a chladenie). Podľa odbornej štúdie sa v dome so zelenou strechou znižuje potreba klimatizácie o 75%.

4. predĺženie životnosti hydroizolácie

Zelená strecha chráni strešnú krytinu pred vonkajšími vplyvmi, ako sú slnko, dážď, výkyvy vetra a teplôt, ale taktiež pred mechanickým poškodením vplyvom človeka. tým zdvojnásobuje alebo strojnásobuje životnosť vašej strechy. Investíciu do svojej zelenej strechy získate späť do niekoľkých rokov.

5. ochrana proti ohňu

Rastliny prirodzene obsahujú veľa vlhkosti. Zelená strecha v dome alebo administratívnej budove vytvára tak prirodzenú protipožiarnu vrstvu.

6. zvýšenie hodnoty majetku

Zelená strecha svojim vzhľadom oživuje okolitú zástavbu a zvyšuje tak budove, ale aj samotnému majiteľovi prestíž. Jedná sa o unikátne spojenie modernej architektúry a princípov udržateľného rozvoja. Zelená strecha je benefitom aj pri predaji domu, bytov v bytovom dome, alebo prenájme kancelárii. V kombinácii so znížením nákladov na energiu a predĺžením životnosti strechy, znamená zvýšenie hodnoty nehnuteľnosti.

7. zníženie hlučnosti a prašnosti

Zelená strecha slúži ako zvuková baríera pre vašu budovu. pohlcuje zvuk a poskytuje tak tichšie prostredie vo vnútru aj mimo budovy. Výrazne tak znižuje hlučnosť pri zrážkach a veternom počasí.

Zároveň je zaznamenané aj zníženie prašnosti v okolí o 0,2 kg/m2 ročne.

8. rozvoj biodiverzity

Rozchodníky, byliny, trávy alebo hostiteľské rastliny, ktoré sú súčasťou zelenej strechy, podporujú prostredie vtákov, motýľov a drobného hmyzu. Zdravý a fungujúci ekosystém vytvára pekné prostredie, čo pozitívne vplýva aj na psychické zdravie ľudí.