Plochá strecha

Plochá strecha sa vyznačuje tým, že nemá sklon väčší ako 10 stupňov. Minimálny sklon plochej strechy sa odporúča aspoň 2 %, úžľabia 1 %.

Základným a najpoužívanejším typom je plochá strecha s bežným poradím vrstiev. Ďalšími typmi sú pôchodzne strechy s pevným povrchom a zelené strechy. Podľa skladby môžu byť jednoplášťové, dvojplášťové alebo viacplášťové, ktoré majú medzi jednotlivými plášťami vzduchovú medzeru. Pri rodinných domoch prevládajú jednoplášťové. Nosnú konštrukciu tvorí v podstate strop najvyššieho podlažia – či už montovaný alebo železobetónový. Na nosnej konštrukcii sa vytvorí spádová vrstva, ktorá zabezpečí, aby voda na streche nestála, ale odtekala. Príklad skladby strechy: parozábrana, tepelná izolácia a krytina – asfaltový pás, alebo fóliová hydroizolácia. V prípade fólie sa pod ňu umiestňuje geotextília. Na zateplenie sa používajú dosky z extrudovaného polystyrénu, perlitu, PUR peny alebo čadičového vlákna. Na viacplášťových strechách sa uplatnia aj rohože zo skleného vlákna a fúkaná izolácia. Krytiny na ploché strechy sú vodotesné. Najbežnejšími typmi sú asfaltové pásy a PVC fólie. Rozdiely medzi nimi sú hlavne v technologickom postupe ich kladenia.

Dôležitým detailom na plochej streche je spôsob jej odvodnenia, kde máme viacero spôsobov. Jedným z nich je odvedenie vody vnútornými vpustami – teda kanalizačnými rúrami vedenými zo strechy cez interiér domu. Strecha je spádovaná k týmto vpustom a po celom obvode má atiku. Vpusty treba pravidelne kontrolovať, či sa nezaniesli, inak hrozí jej poškodenie. Druhým spôsobom odvodnenia plochej strechy, ktorý sa využíva  pri streche s atikou je po obvode vyspádovať strechu a vyviesť vodu nabok cez atiku a následne po fasáde vo zvode. Aj v tomto prípade treba dávať pozor na upchatie.  Alternatívou je viesť vpusty za obkladom fasády. Ak má strecha atiku z troch strán, je vyspádovaná do klasického žľabu, aký sa používa pri šikmých strechách.

Vrámci servisu striech ponúkame aj čistenie vpustov a žľabov.

Jednoduchšie konštrukčné riešenie

Rýchlejšia realizácia

Menšie množstvo zabudovaných stavebných materiálov

Nižšia cena realizácie

Možnosť budovania účelových striech s terasami, záhradami a pod.

Možnosť zastrešenia pôdorysov bez obmedzení

Vyššia požiarna odolnosť (pri strechách bez drevenej stropnej konštrukcie)

Poskytuje možnosť vybudovať nadstavbu